Голови рад молодих вчених ЗВО та НДУ
Ми велика команда однодумців
Роман Малєгін
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
асистент кафедри механізації виробничих процесів
Микола Позднишев
ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля
кандидат технічних наук,
інженер-конструктор 1 категорії
Ірина Макаренко
КДПУ Криворізький державний педагогічний університет
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
Ольга Матвеєва
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики
Тетяна Вільхова
КЗВО
Дніпровська академія неперервної освіти
Дніпропетровської обласної ради
кандидат економічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту
Андрій Хорольський
Інститут фізики гірничих процесів
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу управління станом гірського масиву
Олішевський Ілля Геннадійович
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
аспірант, асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій
Лавренко Валерія Сергіївна
Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії
Кононова Олександра Євгеніївна
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу
Величко Олена Валеріївна
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії
Калимбет Микола Володимирович
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна
аспірант, старший лаборант кафедри безпеки життєдіяльності
Вакулич Марія Михайлівна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту
Кєуш Ліна Геннадіївна
Національна металургійна академія України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри енергетичних систем та енергоменеджменту
Ткаченко Вікторія Андріївна
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
кандидат біологічних наук, викладач кафедри біохімії та медичної хімії ІІ-го міжнародного факультету
Грабовська Олена Іванівна
ДУ «Інститут Гастроентерології Національної академії медичних наук України»
науковий співробітник науково-дослідного сектору
Гайдаш Олександр Леонідович
Державна установа Інститут зернових культур НААН України
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії фізіології рослин та методів селекції
Степаненко Дмитро Іванович
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури i спорту (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)
кандидат фізичного виховання, доцент, завідувач кафедри легкої атлетики
Паламар Альона Юріївна
Криворізький національний університет
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії
Клюєв Едуард Сергійович
Інститут геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах
Легеза Євген Олександрович
Університет митної справи та фінансів
доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та митного права
Самойленко Михайлина Андріївна
Університет ім. А. Нобеля
викладач кафедри англійської філології
та перекладу
Янковський Валерій Андрійович
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)
Асистент кафедри фінансів , обліку та оподаткування
Маначин Іван Олександрович
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
кандидат технічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділлу позапічної обробки чавуну