Голови рад молодих вчених ЗВО та НДУ
Ми велика команда однодумців
 • Роман Малєгін
  Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  аспірант, асистент кафедри інжинірингу технічних систем
 • Дмитро Гавриленко
  ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля
  начальник групи
 • Демченко Дмитро
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
  композитор, викладач, аспірант, науковий співробітник кафедри музикознавста, композиції та виконавської майстерності Дніпровська академії музики. Член Національної спілки композиторів України та Національної Всеукраїнської музичної спілки України.
 • Галина Алєка
  КДПУ Криворізький державний педагогічний університет
  Доктор філософії (PhD) з освітніх, педагогічних наук
 • Тетяна Вільхова
  КЗВО
  Дніпровська академія неперервної освіти
  Дніпропетровської обласної ради
  кандидат економічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту
 • Андрій Хорольський
  Інститут фізики гірничих процесів
  кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу управління станом гірського масиву
 • Людмила Безугла
  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму та економіки підприємства
 • Сергій Єрмоленко
  Дніпровський національний університет
  ім. Олеся Гончара
  старший науковий співробітник НДІ біології
 • Наталія Грузін
  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів
 • Величко Олена Валеріївна
  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
  кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії
 • Калимбет Микола Володимирович
  Український державний університет науки і технологій
  аспірант, старший лаборант кафедри безпеки життєдіяльності
 • Мороз Віта Петрівна
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  доктор юридинчих наук
 • Ткаченко Вікторія Андріївна
  Дніпровський державний медичний університет
  кандидат біологічних наук, доцент, викладач кафедри фармакології
 • Грабовська Олена Іванівна
  ДУ «Інститут Гастроентерології Національної академії медичних наук України»
  науковий співробітник науково-дослідного сектору
 • Гайдаш Олександр Леонідович
  Державна установа Інститут зернових культур НААН України
  кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії фізіології рослин та методів селекції
 • Степаненко Дмитро Іванович
  Дніпропетровського державного інституту фізичної культури i спорту (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)
  кандидат фізичного виховання, доцент, завідувач кафедри легкої атлетики
 • Паламар Альона Юріївна
  Криворізький національний університет
  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії
 • Клюєв Едуард Сергійович
  Інститут геотехнічної механіки
  ім. М.С. Полякова НАН України
  кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах
 • Бондаревська Ксенія Валентинівна
  Університет митної справи та фінансів
  доктор економічних наук, професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики
 • Слюсар Альона Ігорівна
  Університет ім. А. Нобеля
  Університет імені Альфреда Нобеля
  Викладач кафедри Європейських і Східних Мов та Перекладу
  Директор Департаменту наукової діяльності
 • Маначин Іван Олександрович
  Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
  кандидат технічних наук, старший дослідник,
  старший науковий співробітник відділлу позапічної обробки чавуну